Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Serwisu feltstories.eu, w tym ze Sklepu internetowego Felt Stories, dostępnego pod adresem internetowym feltstories.eu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Felt Stories Bogna Gudowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 521-336-32-32, REGON 380918999.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) zgody wyrażanej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, związanego np. z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Pozyskiwanie informacji o użytkownikach

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

Cel przetwarzania danych:

a) świadczenie usług oferowanych w Serwisie;
b) realizacja zamówień;
c) obsługa kontaktu informacyjnego;
d) zapewnienie obsługi usług płatniczych.
e) przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
f) organizacja konkursów skierowanych do Użytkowników;
g) prowadzenie działań marketingowych własnych usług;
h) windykacja należności;
i) prowadzenie postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych.

Dane osobowe pozostawione są w serwisie dobrowolnie i nie zostaną sprzedane.

Możliwe skutki niepodania danych

a) brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie;
b) brak możliwości korzystania z usług Serwisu;
c) brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim:
a) jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (wykonania płatności, dostarczenia towaru);
b) jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.

Wgląd do danych osobowych

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji lub cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym
momencie. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał dane tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
a) przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych;
b) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży przez którąkolwiek ze stron;
c) Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Linki do innych stron www

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Polityka cookies

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
“cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari:
www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: offce@feltstories.eu.

Shopping Cart